คู่มือสร้างเว็บไซต์ ขายของออนไลน์ด้วย WordPress โดยใช้ปลั๊กอิน Woocommerce

เว็บไซต์เป็นเครื่องทางการตลาดที่สำคัญมาก เพราะสามารถทำ Funnel Marketing ได้ การทำธุรกิจออนไลน์นั้น จริงๆแล้วเราไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็ได้ แต่เราจะต้องทุ่มเงินจำนวนมาก เพื่อซื้อโฆษณา โดยที่ไม่มีครัวกลาง